Výroční televizní ceny Elsa jsou logickým vyústěním názvu ČFTA České filmové a televizní akademie. Podobně jako jsou Oscar a Emmy, tak od roku 2004 jsou Český lev a Elsa, sestra svého star±ího a zku±eněj±í bratra.

Elsa chce jako jediná vyzvednout kvalitu a původní českou domácí tvorbu v porovnání s v±emocnými peoplemetry a zikonizovanými anketami.

U Elsy, podobně jako u Českého lva, není nutnou podmínkou se přihlásit, nýbrµ se hodnotí v±echna publikovaná tvorba.

Přicházíme v době, kdy i soukromé televize začínají razantněji podporovat původní dramatickou tvorbu
a věříme, µe se Elsa stane symbolem kvality, toho nejlep±ího, co daný rok vzniklo.

více informací najdete na: www.cenyelsa.cz