Česká filmová cena udělovaná od roku 1993, iniciovaná potřebou ocenit tvůrčí počiny domácí filmové tvorby a filmové distribuce.

Autorem projektu je VAC - Vachler Art Company.

 V hlavních kategoriích jsou zastoupeny v±echny české a koprodukční celovečerní filmy, které byly premiérově uvedeny do kin v České republice v průběhu jednoho kalendářního roku. Od roku 1995 tvoří porotu členové České filmové a televizní akademie /ČFTA/.

Oficiální trofejí spojenou se v±emi výročními cenami je kři±?álová so±ka ČESKÝ LEV. Slavnostnímu předávání Českých lvů předchází vyhlá±ení tří nominací v kaµdé kategorii.

více informací najdete na: www.ceskylev.cz