Petr Vachler
majitel a ředitel společnosti, producent, reµisér, příleµitostný herec

Narodil se 29.1.1966 ve Strakonicích. Po ukončení základní ±koly studoval ve svém rodném městě gymnázium. Plaval českou národní ligu. Byl ve výběrech µákovských a dorosteneckých týmů ČSR a ČSSR, hrál celostátní ligu ve vodní pólu. V roce 1988 ukončil úspě±ně pedagogickou fakultu při Universitě Karlově, obor defektologie.

Po roční povinné základní vojenské sluµbě dále studoval na FAMU, obor scenáristika-dramaturgie. Po třech letech ±kolu dobrovolně z pracovních důvodů opou±tí a věnuje se plně vlastní firmě VAC Vachler Art Company, která se zpočátku zaměřila hlavně na reklamu. V té době reµíroval a produkoval reklamní spoty  (?koFin,Olympus, nhl.cz...) a videoklipy (Lucie, J.A.R., Janek Ledecký...).

Produkuje, pí±e a reµíruje televizní pořady pro v±echny celoplo±né domácí televize ČT, Novu i Primu (Kinobox, Prology, Vsaďte se!, Videománii...). Mimo jiná díla je spoluautorem nejrozsáhlej±ího dokumentu o české kinematografii Tváře českého filmu. V roce 1993 připravil první ročník výročních filmových cen Český lev, jehoµ je autorem.

Po dal±ích deset let byl producentem a reµisérem v jedné osobě. V roce 1995 zaloµil ČFTA Českou filmovou a televizní akademii, ve které působí dodnes jako ředitel. Krom jiného připravuje v současné době svůj celovečerní filmový debut.

Jan Stehlík
hlavní dramaturg a scenárista

náměty: Doblba! (2005) (postprodukce), 1999-1990: Historky od krbu (1994) (TV)

scénáře: Josefova cesta (2007), Indián a sestřička (2005) (postprodukce), Doblba ! (2005) (postprodukce), Vlci ve městě (2000) (TV),  Jistota (2000) (TV), Historky od krbu (1994) (TV)

Martin ?princ
výkonný ředitel, tajemník ČFTA - České filmové a televizní akademie

Zdeněk Bezpalec
dramaturg 

Marcela Kadlecová
sekretariát

David Kaplan
Dominika Podolská

produkce

Alice Aronová
Tomá± Chvála
dramaturgie Kinoboxu