Společnost Vachler Art Company se etablovala na mediálním trhu v 90.letech a dodnes patří ke společnostem s vysokým kreditem. Podařilo se nám jako prvním po Listopadu 89 nabídnout České televizi projekt magazínu o filmovém dění (původně Cinema 93, nyní Kinobox), který měl předpoklady uchovat si svou pozici v programové skladbě veřejnoprávní televize déle, neµ jeden rok.

VAC začala brzy produkovat nebo se koprodukčně podílet na dal±ích magazínech  ze světa filmu (Videobox, Videománie, Vsaďte se, Prology).

V roce 1994 proběhl v produkci VAC její dal±í autorský projekt - vyhla±ování výročních filmových cen Český lev. Tato cena se kaµdoročně uděluje nejlep±ím filmovým dílům a tvůrcům v oblasti celovečerní hrané tvorby a s ní je spojená dal±í iniciativa Petra Vachlera - duchovního otce Českého lva - zaloµení České filmové a televizní akademie.

Cena si získala  prestiµ nejen u tvůrců, ale také respekt ±iroké veřejnosti. VAC dlouhodobě spolupracuje s Českou televizí a tato spolupráce měla dosavadní vyvrcholení ojedinělým projektem „Tváře českého filmu“ - třináctidílným dokumentárním cyklem z historie domácí filmové tvorby.

Diváci měli moµnost vidět zhruba na 200 osobností české filmové tvorby a udělat si zajímavý obrázek o  jednotlivých µánrech české kinematografie. V současné době se VAC snaµí etablovat dal±í výroční cenu - tentokrát z oblasti televizní. ELSA má za sebou úspě±ný první ročník a s podporou ČFTA - České filmové a televizní akademie nabízí originální hodnocení celoroční televizní tvorby.

V současné době VAC vstoupila i do světa celovečerní filmové tvorby coby produkční i autorská společnost. Na podzim roku 2005 vstupuje do kin filmový debut Petra Vachlera Doblba!